Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

Undelete 360 - Phục hồi dữ liệu

Undelete 360 - Phục hồi dữ liệu


Undelete 360 là một công cụ hoàn toàn miễn phí, không giới hạn dung lượng và số lượng các file cần khôi phục. Chương trình có thể làm việc với nhiều định dạng file khác nhau và khi có kết quả khôi phục, bạn cũng có thể xem trước các file trong danh sách hoàn thành để quyết định xem có nên khôi phục nó hay không.
Tốc độ làm việc của Undelete 360 không phải là một điểm mạnh, nhưng chương trình có thể phục hồi các file mà nhiều chương trình khác không thể, đây là một điểm mạnh mà bạn cần lưu tâm về Undelete 360.

0 nhận xét: